Ομπρέλα ειδικών διαστάσεων

Όλες οι ομπρέλες μπορούν να κατασκευαστούν σε διατάσεις με ακρίβεια εκατοστού προκειμένου να καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο σας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος