Πανελλήνιο-Τηλεσκοπική Ομπρέλα

Τηλεσκοπική Ομπρέλα ISKIOS με ηλεκτροστατικά βαμμένο σκελετό και με ξεχωριστό αεραγωγό